O NAS

W czasach, kiedy jeszcze latały samoloty nasza rodzinna firma LuzBluz przez lata zajmowała się produkcją bluz dla polskich uniwersytetów i liceów. Dziesiątki tysięcy uśmiechniętych ludzi codziennie śmigało w naszych ubraniach, chodziło na zajęcia, imprezowało, uczyło się do kolosów i jeździło na zasłużone wakacje.

 

Potem zjawił się ON - Covid-19 we własnej obmierzłej mikro osobie. Zatrzymał cały świat w pół kroku. Najtęższe głowy stanęły z nim do nierównej walki. Przypatrywaliśmy się tym zmaganiom z rosnącym niepokojem i poczuciem związanych rąk. Wydarzenia ostatnich dni nas ocuciły. Ocknęliśmy się z kwarantannowego marazmu z potrzebą działania, niesienia pomocy i wewnętrzną siłą.

 

Z tego zrywu zrodził się Pandemask. Używając naszych umiejętności i pasji tworzymy piękne maski ochronne, które towarzyszą Wam w tych niepewnych czasach. Ponadto, część dochodów przeznaczamy na charytatywne szycie kolejnych masek dla miejsc, w których są najbardziej potrzebne.

 

Ania, Adam i Andrzej

jedno pod drugim.png